Η Ροδούλα Α.Ε λαμβάνει επενδυτικά κεφάλαια ύψους €3.000.000 - Rodoula SA

Η ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΟΥΣ €3.000.000

Η Εταιρία Ροδούλα AE ανακοινώνει τη λήψη χρηματοδότησης ύψους €3.000.000 από το επενδυτικό ταμείο Elikonos 2 SCA Sicar. Η χρηματοδότηση αυτή θα συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά αλλά και σε άλλες επιλεγμένες αγορές ανα τον κόσμο.

H Elikonos αντλεί τα κεφάλαιά της και από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο συνιστά μια επενδυτική πλατφόρμα και αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). Το επενδυτικό ταμείο Elikonos 2 SCA Sicar διαθέτει συνολικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 εκατ. και έχει στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund )/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

Η Ροδούλα AE είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκού στην Ελλάδα με παρουσία σε πάνω από 40 χώρες του εξωτερικού. Η Εταιρία έχει στο δυναμικό της 235 άτομα. Τα προϊόντα της Εταιρίας παρασκευάζονται σε 2 παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Αττική, ενώ η Εταιρία διατηρεί κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.