Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Rodoula SA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την πολιτική που αφορά στην χρήση της ιστοσελίδας της rodoula.gr πριν την είσοδο και χρήση της.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.» («ΡΟΔΟΥΛΑ», «εμείς», «εμάς», «μας»). Η εταιρεία ΡΟΔΟΥΛΑ σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στον ιστότοπό της και εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EΕ 679/2016 (“ΓΚΠΔ”). Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιγράφει τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπο, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα και με ποια πρόσωπα μπορούμε να τα μοιραστούμε. Αυτή η Πολιτική περιγράφει (1) τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και (2) τα δικαιώματα και τα προνόμιά σας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και την γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη για λογαριασμό μας μόλις λάβουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική δεν περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συλλέξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί εκτός σύνδεσης ή τις πολιτικές ή τις πρακτικές συλλογής, χρήσης ή αποκάλυψης οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η ΡΟΔΟΥΛΑ σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της και αναγνωρίζει την ανάγκη σας για την κατάλληλη προστασία και διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών που σας ταυτοποιούν και που μοιράζεστε μαζί μας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας πείτε τίποτα για τον εαυτό σας. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας και επιλέξετε να δώσετε προσωπικές πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα προβούμε στη συλλογή και χρήση αυτών των εν λόγω προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό για τον οποίο τα υποβάλλατε, δηλαδή για να απαντήσουμε σε αίτημά σας, για να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αγοράς μας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να προγραμματίσουμε μία συνάντηση ή και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι είναι προφανείς για τις περιστάσεις ή για τους λόγους για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, ενδεχομένως να συλλέξουμε τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας και άλλες επικοινωνίες που έχετε μαζί μας απευθείας μέσω επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλιών, κλήσεων και κοινωνικών δικτύων.

Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα προβούμε στην πώληση, το μοίρασμα ή άλλως στην διανομή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. Ενδεχομένως να γνωστοποιήσυμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΡΟΔΟΥΛΑ παγκοσμίως, οι οποίες είναι σύμφωνες με την παρούσα Πολιτική. Προσωπικά δεδομένα ενδεχομένως να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό/ούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή ενδέχεται να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση της χρησιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης δεδομένων ή της τεχνικής υποστήριξης. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συνάψει συμβάσεις μαζί μας μόνο για τη χρήση προσωπικών δεδομένων για τον συμφωνηθέντα σκοπό και όχι για την πώληση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους ή την γνωστοποίησή τους σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή επιτρέπεται από εμάς ή αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης της δραστηριότητας αυτού του διαδικτυακού τόπου ή μέρους αυτού και των δεδομένων χρηστών που συνδέονται με αυτόν, οπότε θα απαιτήσουμε από τον αγοραστή, τον εκδοχέα ή τον αποδέκτη να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε λόγω εφαρμοστέου νόμου, προεδρικού διατάγματος ή κυβερνητικού κανονισμού ή εάν τέτοια αποκάλυψη είναι άλλως αναγκαία για την υποστήριξη οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

(πρόσβαση, έλεγχος, διόρθωση, περιορισμός και εναντίωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων).

Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εάν αντιληφθείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης, ενημέρωσης και / ή διόρθωσης τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται εύλογα για έννομο επιχειρηματικό συμφέρον όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε ή να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή εάν θέλετε να προβείτε σε περιορισμό ή εναντίωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε στείλτε μας email στον ηλεκτρονική διεύθυνση info@rodula.gr ή όπως ορίζεται στην ενότητα «Για περαιτέρω πληροφορίες» παρακάτω.

Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες ή να προβούμε στις απαιτούμενες αλλαγές στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στο αίτημά σας ή αν το αίτημά σας απορριφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή / και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Διαβίβαση δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε τρίτα μέρη ή εντός της ΡΟΔΟΥΛΑ (σε άλλες θυγατρικές της ΡΟΔΟΥΛΑ παγκοσμίως). Η Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χώρα προέλευσης των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτές τις τρίτες χώρες, εγγυόμαστε ότι θα προβούμε στη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ΡΟΔΟΥΛΑ χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των εμπορικών της σκοπών τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά φυσικά και σχετιζόμενα με το προσωπικό της μέτρα ασφάλειας, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών που σας ταυτοποιούν και έχουμε στην κατοχή μας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, γνωστοποίησης ή τροποποίησης. Φυσικά, παρά τη λήψη αυτών των μέτρων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δικτύων, των διακομιστών και των βάσεων δεδομένων που λειτουργούμε ή που λειτουργούν τρίτοι για λογαριασμό μας.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Αξιώνουμε από όλα τα τρίτα μέρη να έχουν τα κατάλληλα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων της Ελλάδας και της ΕΕ.

Cookies

Περιοδικά, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία που τοποθετεί η ιστοσελίδα στον σκληρό σας δίσκο για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την εγγραφή ιστοσελίδων και την προσαρμογή της επόμενης επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Πρέπει να σημειώσετε ότι τα «cookies» δεν μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα του σκληρού σας δίσκου. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να σας επιτρέψει να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε «cookie», δίνοντάς σας την επιλογή να το δεχτείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε όλα τα «cookies», απενεργοποιώντας τα στον browser σας. Απορρίπτοντας τα «cookies», ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως και ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σε αυτόν. Συνεχίζοντας ωστόσο τη χρήση του ιστότοπου χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

Η πολιτική μας για τα παιδιά

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου δεν προορίζονται ή δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται προσωπικά δεδομένα στη ΡΟΔΟΥΛΑ μέσω της ιστοσελίδας από επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν παρατηρήσουμε ότι ένας χρήστης κάτω των 18 ετών έχει προσφέρει εθελοντικά προσωπικά δεδομένα ή ότι ένα άτομο έχει προσφέρει εθελοντικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με ένα παιδί που έχει ταυτοποιηθεί ότι είναι κάτω των 18 ετών, χωρίς τη ρητή ή εγκεκριμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα προχωρούμεμε αμέσως, με σχετική ειδοποίηση ή αίτημα, στη διαγραφή αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής.

Ενημερώσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΡΟΔΟΥΛΑ μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνοντας την παρούσα δημοσίευση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και / ή να γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική που ισχύει κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει να έχετε μια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο βρισκόταν σε ισχύ προηγούμενη έκδοση της παρούσας πολιτικής.

Για περαιτέρω πληροφορίες

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αμφιβολίες σχετικά με τις πρακτικές αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο info@rodoula.gr. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΡΟΔΟΥΛΑ Α.E. | 24, οδός Ευρώτα | 136 72 | Αχαρνές, Αθήνα | Ελλάδα.