Πολιτική Απορρήτου

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Ροδούλα!

Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rodoula.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 099117147, εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 86160302000 και έδρα την Αθήνα(Ευρώτα 24 | 136 72 Αχαρνές – Αθήνα | Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 210 244 7550 | info@rodoula.com), (εφεξής η «Εταιρία», «εμείς», «μας»).

Σκοπός της παρούσας Ενημέρωσης είναι να σας εξηγήσουμε:

 • Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
 • Ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας,
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας,
 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας και
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε. 

Η Εταιρία σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα της αλλά και όσων επιδιώκουν να συναλλάσσονται και να επικοινωνούν μέσω αυτής της Ιστοσελίδας καθώς και/ή μέσω email ή τηλεφώνου εφαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EΕ 679/2016 (εφεξής «ΓΚΠΔ») αλλά και του εφαρμοστικού αυτού νόμου 4624/2019. 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Ενημέρωση και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναφέρεται σε πληροφορίες ενός φυσικού προσώπου, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), οι οποίες προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα).

Εσείς ως επισκέπτες, χρήστες, πελάτες, υποψήφιοι πελάτες ονομάζεστε «υποκείμενα δεδομένων» ενώ η Εταιρία είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Βασικές αρχές για την επεξεργασία των Δεδομένων σας
Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα Δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την εταιρική πολιτική για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Εταιρία.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων & Σκοπός Επεξεργασίας
Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα αποτελεί έναν «ηλεκτρονικό χώρο», όπου εκθέτουμε την εταιρική μας δραστηριότητα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε γνωστά μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και να εδραιώσουμε έναν πιο εύκολο τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγών με τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες μας μέσω του διαδικτύου παρέχοντας την δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων μας ηλεκτρονικά. 

Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μέσω της Ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μόνο όταν μας τα παρέχετε οι ίδιοι. Ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει για τα Δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (βλέπε αναλυτικά εδώ) και για ορισμένα Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας (π.χ. διεύθυνση IP).

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρία γίνεται για τους εξής σκοπούς:

 • για να εξυπηρετήσουμε τα πάσης φύσεως αιτήματά σας (π.χ. να σας παράσχουμε  πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας), καθώς και να επικοινωνούμε μαζί σας,
 • για την εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης (π.χ. διευθέτηση και παράδοση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, επικοινωνία σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας),
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να προγραμματίσουμε μία συνάντηση δια ζώσης,
 • για τη συμμόρφωσή μας με νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί να υπάρχει νομική βάση προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Γενικά, αυτό θα είναι ένα ή ένας συνδυασμός των παρακάτω: 

 • η επεξεργασία γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, 
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, 
 • η επεξεργασία γίνεται για την τήρηση από την εταιρία μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται, ή και
 • για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων της εταιρίας, εκτός αν αυτά τα συμφέροντα παραβιάζουν κάποιο από τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη σας δικαιώματα και ελευθερίες.

 

Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email
Μπορείτε να επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας χωρίς να μας αποκαλύψετε κάποιο Προσωπικό σας Δεδομένο. Σε περίπτωση όμως που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υφίσταται στον ως άνω ιστότοπο, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σας όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το τηλέφωνό, η ιδιότητά σας καθώς και η περιοχή που δραστηριοποιείστε. 

 

Δημιουργία Λογαριασμού
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλετε παραγγελίες χωρίς να είναι ανάγκη να δημιουργήσετε λογαριασμό. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Στην περίπτωση αυτή:

Στα πλαίσια δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού χρήστη θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το ονοματεπώνυμό σας καθώς και το τηλέφωνό σας και στη συνέχεια να ορίσετε τον δικό σας προσωπικό κωδικό πρόσβασης καθώς και το όνομα χρήστη. Στη συνέχεια, κάθε φορά που θα θέλετε να εισέλθετε στον προσωπικό σας λογαριασμό, για λόγους ταυτοποίησης αλλά και ασφάλειας του προσωπικού σας λογαριασμού θα σας ζητούνται οι σχετικές πληροφορίες ταυτοποίησης που έχετε ο ίδιος ορίσει (το όνομα χρήστη και ο προσωπικός σας κωδικός).  

 

Υποβολή παραγγελίας προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
Σε περίπτωση που προβείτε σε παραγγελία των προϊόντων μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η χρήση των δεδομένων σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής ή/και τιμολόγησης, ΑΦΜ (εφόσον ζητηθεί τιμολόγιο) αποσκοπεί στη δημιουργία, καταγραφή, διατήρηση και επαλήθευση κατάλληλων και επαρκών πληροφοριών συναλλαγής για την ολοκλήρωση και παράδοση των παραγγελιών σας, όπως της πληρωμής, παράδοσης και τυχόν ακύρωσης, επιστροφής ή/και ανταλλαγής προϊόντος που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης και επικοινωνίας μαζί σας τηρούνται από την Εταιρία για την παράδοση των παραγγελιών σας καθώς και για να εκδώσουμε τα νόμιμα παραστατικά. Τα στοιχεία αποστολής αποθηκεύονται για χρήση σε μελλοντικές παραγγελίες.

Όλες οι συναλλαγές  λαμβάνουν χώρα  σε ασφαλές περιβάλλον με την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών από τον πάροχο Viva Wallet. Η πληρωμή με τη χρήση καρτών γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας της Viva Wallet και σε καμία περίπτωση το η Εταιρία δεν έχει πρόσβαση και δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των καρτών. Εφόσον το επιλέξετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της κάρτας σας για μελλοντικές συναλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία θα αποθηκευτούν με ασφαλή τρόπο σε αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τα Δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται για τον εν λόγω σκοπό είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για τη συμμόρφωση της Εταιρίας μας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται σχετικά με την έκδοση και διατήρηση παραστατικών για τις συναλλαγές μας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία σας και να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας.

 

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, απαιτείται έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και η συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Τα Δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για να σας στείλουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες και δεν τα μεταβιβάζουμε σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση των δεδομένων σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, σας παρέχουμε τον σύνδεσμο “απεγγραφής” σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε. Τα στοιχεία που παρέχετε με την εγγραφή σας, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρίας. Εάν ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, δεν θα συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό και τα στοιχεία σας που χρησιμοποιούνταν γι’ αυτό το σκοπό θα διαγραφούν. 

 

Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Περαιτέρω, ορισμένα χωρία της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να παρέχουν σύνδεση με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο plug in κοινωνικών μέσων (π.χ. το Facebook, LinkedIn, Instagram, You Tube). Κατά την πρόσβαση στη σελίδα μας μέσω ενός λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, η Εταιρία μπορεί (με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις απορρήτου των χρηστών) να έχει αυτόματα πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στα πλαίσια της εταιρικής της δραστηριότητας και συγκεκριμένα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία αποτελεί η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας «like» / «follow» στη σελίδα μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας «unlike» / «unfollow». H Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας. Μπορείτε να διαβάσετε τις πρακτικές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων του LinkedIn, Instagram, Facebook και του You Tube για περισσότερες πληροφορίες.

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των αιτούντων εργασία στην Ροδούλα
Η Εταιρία επεξεργάζεται Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τις σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αιτούντων εργασία, για την αξιολόγηση των αιτήσεων απασχόλησης και για άλλες διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητες προκειμένου να αξιολογηθούν και να εξεταστούν οι αιτήσεις  και όχι για περαιτέρω σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
 • πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, όπως τίτλος εργασίας, πληροφορίες για την εκπαίδευση, επαγγελματικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, δημοσιεύσεις και επιστημονικές δραστηριότητες, επαγγελματικά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, προγράμματα και δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε.

Συνήθως συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς όταν υποβάλετε αίτηση για ανάληψη μιας θέσης εργασίας ή ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως από τους προηγούμενους εργοδότες σας. Περαιτέρω πληροφορίες θα συλλέγονται απευθείας από εσάς όταν συμπληρώνετε τα έντυπα στην έναρξη απασχόλησής σας, όπως για παράδειγμα ο αριθμός ταυτότητάς σας, τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, η οικογενειακή σας κατάσταση, οι λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν γνωστή αναπηρία και ανάγκες προσβασιμότητας στο χώρο εργασίας κτλ. 

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε σχέση με την αίτησή σας για απασχόληση και αν η αίτησή σας είναι επιτυχής, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους νόμιμους σκοπούς σχετικά με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και της επιχείρησης που σχετίζονται με την απασχόληση και τις παροχές σας, όπως:

 • τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των υποψηφίων για πιθανή απασχόληση, καθώς και για μελλοντικές θέσεις εργασίας,
 • η τήρηση αρχείων σε σχέση με τις διαδικασίες προσέλκυσης υποψήφιων εργαζομένων και τις προσλήψεις,
 • η εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και πρακτικών για την διαφορετικότητα,
 • η επικοινωνία μαζί σας μέσω των στοιχείων που μας έχετε παράσχει με την αίτησή σας,
 • πληροφορίες σχετικά με το αν οι αιτούντες έχουν κάποια ιδιομορφία (π.χ. κάποια μορφή αναπηρίας), ώστε να μπορούμε να κάνουμε εύλογες προσαρμογές για τους υποψήφιους αυτούς.

Οι πληροφορίες σας θα γνωστοποιούνται εσωτερικά στην εταιρεία μας για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης, όπως τα αρμόδια διοικητικά στελέχη στον τομέα δραστηριότητας στην κενή θέση εργασίας. Θα μοιραστούμε επίσης τα Δεδομένα σας με τις εταιρείες του ομίλου μας, για επιχειρηματικές επιδόσεις και άλλους τύπους ελέγχου και διαχείρισης. Επιπλέον, ίσως χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με έναν δημόσιο φορέα ή άλλως για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους.

Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι ανεπιτυχής, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας στο αρχείο για 6 μήνες. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα Δεδομένα σας διαγράφονται ή καταστρέφονται οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι επιτυχής, τα Προσωπικά Δεδομένα θα μεταφερθούν στον προσωπικό σας φάκελο και θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας.

 

Αποδέκτες των Δεδομένων σας
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν αντί και για λογαριασμό μας, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό/ούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή ενδέχεται να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση της χρησιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας, η ορθή και σύννομη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης δεδομένων ή της τεχνικής υποστήριξης. Παραδείγματα αποδεκτών: θυγατρικές εταιρείες της Ροδούλα παγκοσμίως, εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της Ροδούλα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπό καθήκον εχεμύθειας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, οι προμηθευτές μας καθώς και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την Ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (π.χ.  πάροχος ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος). 

Τα ως άνω αναφερθέντα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί μας και έχουν αναλάβει υποχρέωση εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας ώστε να επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα ή ανάγκη προς τούτο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται από εμάς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους για λόγους marketing και διαφημίσεως.

 

Διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρία επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε χώρες εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα τόσο εντός του ομίλου της Ροδούλα όσο και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της ΕΕ. Σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην ισχύει το ίδιο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χώρα προέλευσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στην περίπτωση που μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις τρίτες χώρες, εγγυόμαστε ότι θα προβούμε στη θέσπιση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας, σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου της εκτέλεσης των κατάλληλων Συμβατικών Ρητρών.

 

Χρονικό διάστημα τήρησης των Δεδομένων σας
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτησή σας και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, κοινοτική και λοιπή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων. Μετά την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, τα Δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Εάν ο λογαριασμός σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παραμείνει ανενεργός για διάστημα μεγαλύτερο των Χ ετών, το Κατάστημα θα προχωρήσει σε ενημέρωσή σας και αν δεν υπάρξει απάντηση, θα προχωρήσει σε διαγραφή του και όλων των δεδομένων που σας αφορούν, πλην όσων κριθούν απαραίτητα για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή για την άσκηση αξιώσεων.

 

Cookies
Περιοδικά, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (π.χ. σκληρό δίσκο, πρόγραμμα περιήγησης, κ.α.) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους δικτυακούς τόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies αυτής της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος, μπορείτε να δείτε την σχετική ενημέρωση εδώ.

 

Ασφάλεια των Δεδομένων σας
H Εταιρία έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Εντούτοις, δεν είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου. Η Εταιρία σας προτρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών που ενδέχεται να έχουν πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όρους χρήσης διαφορετικούς από αυτούς της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ελέγχει τους τρίτους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους και αυτή η Ενημέρωση δεν ισχύει για άλλους ιστότοπους. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πολιτικές ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από ιστότοπους που συνδέονται με ή από τον ιστότοπό μας, καθώς δεν ελέγχουμε τις πρακτικές απορρήτου αυτών. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων ιστοτόπων πριν τους χρησιμοποιήσετε. 

 

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα Δεδομένα σας
Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α.,
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, 
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των Δεδομένων σας,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας εκ μέρους μας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας,
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να μας στείλετε email στο: info@rodoula.gr.

Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες ή να προβούμε στις απαιτούμενες αλλαγές στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας. Στη περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στο αίτημά σας ή αν το αίτημά σας απορριφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή/και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. +30 210 6475600 |email: contact@dpa.gr).

 

Η πολιτική μας για τα παιδιά
Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των παιδιών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας δεν προορίζονται ή δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται προσωπικά δεδομένα στη Ροδούλα μέσω της ιστοσελίδας από επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν παρατηρήσουμε ότι ένας χρήστης κάτω των 18 ετών έχει προσφέρει εθελοντικά Προσωπικά Δεδομένα ή ότι ένα άτομο έχει προσφέρει εθελοντικά Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με ένα παιδί που έχει ταυτοποιηθεί ότι είναι κάτω των 18 ετών, χωρίς τη ρητή ή εγκεκριμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα προχωρούμε αμέσως, με σχετική ειδοποίηση ή αίτημα, στη διαγραφή αυτών των  Δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και του εφαρμοστικού αυτού νόμου 4624/2019. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που τυχόν προκύψουν από θέματα που αφορούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Τροποποίηση της παρούσας Ενημέρωσης
Ενημερώνουμε την παρούσα Ενημέρωση όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Ενημέρωση ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Ενημέρωση για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Περαιτέρω πληροφορίες
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο info@rodoula.gr. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά: (+30) 210 244 7550  ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Ροδούλα Α.Ε. | Ευρώτα 24 | Αχαρνές  Τ.Κ. 136 72 | Αθήνα