Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι κάτωθι όροι χρήσης θα εφαρμόζονται για την χρήση του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) και του ηλεκτρονικού καταστήματος της rodoula.gr που ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 099117147, εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 86160302000 και έδρα την Αθήνα, επί της οδού Ευρώτα 24, Τ.Κ. 136 72 Αχαρνές, – Αθήνα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 210 244 7550, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@rodoula.com, (εφεξής η «Εταιρία», «εμείς», «μας»)Εταιρία. 

Κάθε επισκέπτης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση αυτών, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους Χρήσης που έχει θέσει η Εταιρία. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης έκαστης υπηρεσίας. 

Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς και ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρία θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε περαιτέρω επικοινωνία με την Εταιρία μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας (https://www.rodoula.gr/store/epikinonia/) ή εάν έχει πραγματοποιήσει αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αναφέρονται στα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία, τα οποία ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας:

 • Η ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή που παρέχετε σε εμάς.
 • Η ενημέρωση για τα cookies, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

 

Λογαριασμοί χρηστών
Στα πλαίσια δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας οφείλετε να μας παρέχετε πληροφορίες ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, αποτελεί παραβίαση των Όρων Χρήσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις ενημερωθείτε για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/και των συνεργατών αυτής και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 

H παρούσα ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση, επικοινωνία καθώς και της αγοράς των προϊόντων μας. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα όχι για εμπορική αλλά για προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στους παρόντες όρους χρήσης.

Οποιοδήποτε αρχείο/υλικό «κατεβάζετε» από την ιστοσελίδα (download) ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία ή στους φορείς χορήγησης άδειας αυτής. Έχετε υπόψη πως όταν «κατεβάζετε» οτιδήποτε από την ιστοσελίδα της Εταιρίας, αυτό σας παρέχεται από την Εταιρία υπό την μορφή προσωρινής άδειας που υπόκειται οποιαδήποτε στιγμή σε ανάκληση.

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες και λογότυπα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα της Εταιρία είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας προστατευόμενα από το σχετικό εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

 

Περιορισμός Ευθύνης – Παρεχόμενες Πληροφορίες
Η Εταιρία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημά της, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και για την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.   

Η Εταιρία παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. καταλόγους, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, πιστοποιήσεις, απεικονίσεις), των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω του διαδικτυακού της τόπου «ως ακριβώς έχουν» χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η  Εταιρία, ούτε κάποιος από τα στελέχη της, διευθυντές της, εργαζόμενούς της, συνεργάτες της, αντιπροσώπους της κ.λπ. που εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή την παράδοση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα ή την χρήση αυτών. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.  

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας ή και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου.  

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω. 

 

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών
Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρίας, παρέχει σε πολλά σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες. Η περιήγησή σας σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την εξουσία της Εταιρίας και έτσι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.  

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από την Εταιρία.  

Η Εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντος όρους.  

 

Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη
Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας καθώς και ότι θα τηρούν τις Πολιτικές που είναι αναρτημένες σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρίας. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Εταιρίας για: 

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), το οποίο προκαλεί αφενός παράνομη προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κτλ. και αφετέρου  βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,  
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής, 
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, 
 • συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων,
 • διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου της Εταιρίας. 

Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρίας.  

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. 

 

Χρήση Cookies
Ο δικτυακός τόπος Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies της Εταιρία, παρακαλούμε δείτε την σχετική ενημέρωση που ακολουθείται εδώ

 

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπο, η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα εφόσον ο εκάστοτε  χρήστης  συμπληρώνει τα στοιχεία του προκειμένου η  Εταιρία να επικοινωνήσει περαιτέρω μαζί του για ενημερωτικές διευκρινήσεις καθώς και για να απαντήσει σε ερωτήσεις/απορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν  γνωστοποιεί, μεταβιβάζει και δεν πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για οποιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την  ιστοσελίδα της Εταιρία για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα  του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο κάθε Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρία. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να μην κάνει καμία χρήση του περιεχομένου του. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρία, παρακαλούμε δείτε την σχετική ενημέρωση εδώ. 

 

Παραγγελία και Αποστολή Προϊόντων

Έγκυρη παραγγελία
Ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά το νόμο. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Προκειμένου ο Χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία πρέπει να: (α) συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται, (β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αγοράς (σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων), όσον αφορά το είδος, την ποσότητα, το τίμημα (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών), τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του προϊόντος, (γ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων αγοράς. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή “ΑΠΟΔΟΧΗ” που δίνεται στον Χρήστη πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας του.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει διαδικτυακά ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες της Εταιρίας, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της ποσότητας ενώ επιπλέον διευκρινίζονται οι τυχόν δαπάνες μεταφοράς, ο χρόνος παράδοσης, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και οι όροι και τρόπος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής/αντικατάστασης.

 

Τιμές και διαθεσιμότητα Προϊόντων
Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι τελικές, ήτοι συμπεριλαμβάνεται ο νομίμως ισχύων για κάθε προϊόν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, ενώ η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της.

Η Εταιρία ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο των παρεχόμενων προϊόντων, αλλά σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσής του ενημερώνει με e-mail κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας για τυχόν μη διαθεσιμότητα του προϊόντος του οποίου έχει γίνει παραγγελία.

Τρόποι Πληρωμής

Οι καταναλωτές έχουν την επιλογή να καταβάλλουν το αντίτιμο των αγορών τους με δυο τρόπους, με ηλεκτρονική πληρωμή Viva Wallet ή με αντικαταβολή μετρητών κατά την παραλαβή της παραγγελία τους.

Αποστολή προϊόντων

 1. Κάντε απευθείας προσθήκη στο καλάθι πατώντας το προϊόν που θέλετε ή πατώντας πάνω στο προϊόν που θα θέλατε μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό.
 2. Στο προϊόν μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε όπως σύντομη περιγραφή, βάρος και τεμάχια.
 3. Πατώντας προσθήκη στο καλάθι το προϊόν μπαίνει στο καλάθι σας
 4. Στο καλάθι μπορείτε να δείτε τα προϊόντα που αγοράσατε, τα τεμάχια, την τιμή, το σύνολο των προϊόντων, το υπόλοιπο για την ελάχιστη παραγγελία & τα μεταφορικά κόστη.
 5. Η Ελάχιστη παραγγελία ορίζεται στα 18 ευρώ.
 6. Η χρέωση για την παράδοση των προϊόντων εντός Αττικής είναι 2 ευρώ.
 7. Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε, πατώντας το κουμπί της ενημέρωσης προκειμένου να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.
 8. Μπορείτε να κάνετε την αγορά σας είτε ως συνδεδεμένος χρήστης με τον λογαριασμό σας είτε ως επισκέπτης.
 9. Δηλώστε τα στοιχεία σας και αν το επιθυμείτε επιλέξτε “αποστολή σε διαφορετική διεύθυνση” προκειμένου να ορίσετε διαφορετικά στοιχεία παράδοσης.
 10. Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε σημειώσεις (π.χ διαφορετικό όνομα στο κουδούνι, επιθυμητό ωράριο παράδοση, κ.ο.κ)
 11. Δύο τρόποι πληρωμής: αντικαταβολή (πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή των προϊόντων) ή πληρωμή με κάρτα μέσω του υπηρεσίας διεκπεραίωσης ασφαλών συναλλαγών Viva Wallet.
 12. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 2-3 μέρες.
 13. Για την ακριβή παράδοση των προϊόντων θα ενημερωθείτε μέσω email.

 

Τροποποίηση / Ακύρωση Παραγγελίας
Ο Χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέχρι Χ εργάσιμες ημέρες πριν από την επιλεχθείσα μέρα παράδοσης. 

Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο τηλέφωνο (+30) 210 244 7550 για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του.

 

Επιστροφή ή Αντικατάσταση Προϊόντων
Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να επιστρέψει ή να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος σε περίπτωση αλλοιωμένου/κατεστραμμένου προϊόντος ή προϊόντος διαφορετικού από αυτό που υποβλήθηκε με την παραγγελία εντός της ίδιας ημέρας παραλαβής και πάντως το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα μεταφορικά, τα έξοδα επιστροφής και τυχόν χρεώσεις ή προμήθειες για τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με την Εταιρία μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 8011146000 ή στο e-mail info@rodoula.gr, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων.

Η Εταιρεία θα αναλάβει να παραλάβει το προϊόν από το χώρο που θα υποδείξει ο Χρήστης και θα προβεί σε αντικατάσταση αυτού αν και εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, άλλως θα προβεί στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος κατά το χρόνο αγοράς του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε και να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ενώ ο Χρήστης πρέπει να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. 

Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής/αντικατάστασης του προϊόντος, ο Χρήστης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να αποστείλει την φόρμα επιστροφής/αντικατάστασης. Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού. Εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα δικαιολογούμενα ποσά που κατέβαλε ο Χρήστης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την παραλαβή του προϊόντος.

Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει καταβληθεί με αντικαταβολή και ο Χρήστης αιτηθεί επιστροφή χρημάτων κατόπιν επιστροφής του προϊόντος, η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει για το λόγο αυτό εγγράφως την Εταιρία παρέχοντας πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και λοιπά στοιχεία του λογαριασμού, καθώς και το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των χορηγούμενων στοιχείων και πληροφοριών. 

 

Υποβολή παραπόνων και Επίλυση Διαφορών
Για κάθε περίπτωση που ο Χρήστης δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην εταιρία, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή μέσω e-mail στο info@rodoula.gr.

To παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την Εταιρία το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Χρήστη για την διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, για την διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Χρήστης, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

 

Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄969/22.3.2017). Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι ως καταναλωτής, έχετε τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015.

H πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει τόσο σε Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους (προμηθευτές) που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου.

Μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιος από τους αναγνωρισμένους φορείς επίλυσης διαφορών θα αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς, η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης. 

Στην Ελλάδα, η διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (άρθρο 5β της υπ’ αριθ. 70330οικ./2015 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 1421). Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών για όλους τους εμπορικούς κλάδους γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» που αποτελεί αναγνωρισμένο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο . Τυχόν αναφυόμενες διαφορές σε σχέση με τους Όρους Χρήσης την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

Τροποποίηση Περιεχομένου
Οι υπεύθυνοι της Εταιρίας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και των ανωτέρω όρων προκειμένου να είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χωρίς καμία προειδοποίηση των χρηστών του ιστοτόπου.  

Έτσι, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης ή στην Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών εκ μέρους σας.

Τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα αναρτούνται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://www.rodoula.gr/store/ori-chrisis/ 

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Λόγω της αξιοσημείωτης ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, έχουμε ξεκινήσει τις δραστηριότητες μέσω αυτών για την περαιτέρω βελτίωση της αξίας της επωνυμίας της Εταιρία (Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube). Δείτε τις Οδηγίες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Εταιρία για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@rodoula.gr.